Termeni si conditii

Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor și serviciilor oferite pe site-ul investmag.ro implica acceptarea condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomanda citirea cu atenție a Termenilor si Conditiilor.

Administratorul acestui website își rezerva dreptul de a efectua modificări în cadrul acestor Termeni si Conditii precum și orice modificări ale site-ului fără o notificare prealabilă.

Accesand pagina Termeni si Conditii, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Prin utilizarea serviciilor oferite de Investmag.ro sunteți de acord cu următoarele:

• Orice informație ce s-ar desprinde din materialele prezentate trebuie considerată ca fiind doar o opinie personală a autorului și nu vine cu garanția generării unui câștig financiar

• Tranzacţiile cu valori mobiliare implică riscuri, inclusiv riscul unei pierderi, iar performanţele trecute şi prezente nu garantează rezultate similare în viitor.

• Dumneavoastră sunteți total responsabili pentru deciziile luate!

• Informațiile, datele, textul, software-ul, fotografiile, grafica, videoclipurile, mesajele, etichetele sau alte materiale publicate sau transmise prin intermediul site-ului sau în mod privat au doar un caracter informativ și educational.

• Toate plasamentele în pieţele de capital, investiţiile dumneavoastră se pot aprecia sau deprecia, iar utilizarea informaţiilor oferite în cadrul rapoartelor şi materialelor prezentate pe site nu garantează că va avea ca rezultat un profit.

• Administratorii site-ului Investmag.ro nu se fac responsabili pentru pierderile sau daunele de orice natură cauzate ca urmare a utilizării sau neutilizării de către dumneavoastră a materialelor puse la dispoziție pe site şi de erorile posibile, informaţionale sau de interpretare, care pot apărea în conţinutul lor.

• Analizarea oportunităţilor de investiţie, evaluarea riscurilor şi identificarea plasamentelor potrivite cad exclusiv în sarcina dumneavoastră.

• Autorii articolelor, rapoartelor și analizelor oferite sau prezentate nu sunt raspunzatori pentru veridicitatea şi calitatea datelor obţinute de la emitenţi sau din surse publice.

Avertizare de risc: tranzacțiile cu instrumente financiare sunt o activitate riscantă și pot aduce nu numai profit, ci și pierderi. Profiturile anterioare nu garantează profiturile viitoare