Comisioane de tranzacționare

Comisioanele de tranzacționare sunt taxe percepute de intermediarii financiari (bănci, instituții de brokeraj) pentru serviciile furnizate în cadrul procesului de tranzacționare a instrumentelor financiare (acțiuni, obligațiuni, fonduri de investiții etc.). Aceste comisioane pot fi percepute în funcție de volumul tranzacțiilor efectuate, de tipul instrumentelor financiare tranzacționate, de durata deținerii lor sau de alte criterii. Ele reprezintă o sursă importantă de venituri pentru intermediarii financiari și pot influența costul total al investițiilor pentru investitorii care utilizează aceste servicii.