Comerțul exterior

Comerțul exterior reprezintă schimbul de bunuri și servicii între diferite țări, în afara frontierelor naționale ale acestora. Aceasta poate include exportul și importul de mărfuri, comerțul cu servicii, investițiile străine și alte forme de cooperare economică internațională. Comerțul exterior are un impact semnificativ asupra economiilor naționale și poate fi reglementat prin acorduri comerciale internaționale.