Buget de stat

Bugetul de stat este un instrument financiar prin care sunt planificate și gestionate veniturile și cheltuielile publice într-un anumit interval de timp, de obicei un an fiscal. Acesta poate fi întocmit de către guvern sau de către parlament, în funcție de sistemul adoptat în țară. Bugetul de stat poate cuprinde cheltuieli pentru educație, sănătate, infrastructură, apărare, cultură sau alte categorii de importanță publică, iar veniturile pot proveni din impozite, taxe, contribuții sociale sau alte surse de finanțare. O bună gestionare a bugetului de stat poate contribui la creșterea economiei, la îmbunătățirea condițiilor sociale și la asigurarea stabilității financiare a guvernului.